Тел: 0888471577
Работно време: 15:30ч - 18:30ч

Ставни дисфункции и болките в гърба

Ставни дисфункции и болките в гърба

Ставни дисфункции и болките в гърба

Публикувано от Д-р Каразапрянов на 03.04.2016, Профилактика и рехабилитация

Основно понятие в мануалната медицина е двигателният сегмент (фигурата горе). Той е съвкупност от два съседни прешлена и всички принадлежащи им структури – междупрешленен диск, междупрешленни стави и лигаменти (връзки). Най-чести причини за болките в гърба и кръста са увреждания на междупрешленните дискове и стави, като ставните увреди често се пропускат от полезрението на голяма част от лекарите, занимаващи се с пациенти с подобни болкови синдроми.

Основният обект на лечение на лекарите – специалисти по мануална медицина са ставните дисфункции (обратими ставни увреди) на гръбначния стълб. Най-честите причини за тези състояния са три:

  • земна гравитация – действа постоянно, особено в изправено положение на главата и тялото; 
  • травми при работа и спорт; 
  • болезнени нервни импулси, изпращани от заболели вътрешни органи, причиняващи ставни дисфункции (сърдечни инфаркти, пневмонии, плеврити, бъбречни кризи, инфекциозни заболявания и др.)           Доказано е, че ставната дисфункция води до ограничено движение в двигателния сегмент, проявено с болка и мускулен спазъм. Това са рефлекторно функционалните промени. Тези прояви на ставните дисфункции водят до трофични промени (
trophos/гр./-хранене). Проявяват се с набъбнали, уголемени, зърнисто втърдени кожни гънки с тъмночервен цвят при защипване и ролиране между пръстите на лекаря. В по-късни етапи при нелекуваните своевременно пациенти, отслабва и мускулатурата в съответния двигателен сегмент. В болестния процес постепенно се въвличат съседни и отдалечени двигателни сегменти, защото гръбначният стълб се стреми да компенсира първоначалната ставна дисфункция. Следващият етап е настъпването на дистрофично-дегенеративни изменения – нарушения в обмяната на веществата на ядрата на междупрешленните дискове, фиброзните пръстени, които ги стабилизират по периферията. Тези фиброзни пръстени се нацепват, а ядрата на междупрешлените дискове се фрагментират и част от тях се „промъкват” през цепнатините в гръбначно-мозъчния канал. А това на медицински език се нарича дискова херния.
       

Кратко обобщение: 

Ставната дисфункция води до рефлекторни (функционални, нарушаващи функцията движение) симптоми. Рефлекторните симптоми водят до трофични, а трофичните до дегенеративни. Самите дегенеративни симптоми – остеохондроза, остеофити (шипове) и дискови хернии, създават идеални предпоставки за нови ставни дисфункции и порочният кръг се затваря (на фигурата долу). Затова мануалната медицина представлява патогенетично лечение. Тя въздейства на най-честата причина за болките в гърба и кръста – ставната дисфункция, но като цяло се въздейства на целия двигателен сегмент. Подобрява се състоянието на целия гръбначен стълб. Навременното лечение облекчава пациентите и предпазва от усложненията, които винаги съпътстват ставните дисфункции.


Профилактика


Добре известно е , че настъпилите дегенеративно-дистрофични поражения на гръбначния стълб, остават до края на живота и прогресират с въвличане на все повече двигателни сегменти. Във връзка с това е важна профилактиката на гръбнака, за да се лекуват или облекчават страданията на пациентите.
Преди всичко е необходимо болният да бъде обучен методично да поддържа своята правилна осанка на тялото. Във всяко положение човек трябва да се стреми да съхранява физиологичните извивки на гръбначния стълб с  S-образна форма (в профилна проекция ). Трябва да се изработи правилен начин на сядане върху стол, правилно да се повдигат тежки предмети от земята. Много е важно да се прецени какво да бъде леглото. В огромното пазарно разнообразие трябва да се прецени от какъв матрак има нужда конкретния болен , за да се избегнат болки по време на нощния сън и да се подпомогнат възстановителните процеси. Същото важи и за рационалното изпълнение на всяка домашна работа и трудовата активност. Необходими са системни занимания с лечебна физкултура за създаване и поддържане на оптимален мускулен "корсет", с укрепване на мускулите на гърба и корема. От ежедневно практикуваните спортове препоръчително е плуването- 3 пъти седмично по около 20 мин.Този спорт не товари вертикално гръбначния стълб и пораженията от гравитацията са нищожни.

В есенно-зимния период на годината , на болните с неврологични прояви на остеохондроза  на гръбначния стълб се препоръчва провеждане на профилактични мануални манипулации. Извън периода на обостряне на болковите симптоми е показано балнеолечение в санаториум (от 2 до 5 месеца след изписване от стационара). Целта на балнеотерапията е да закрепи получения лечебен резултат и да предпазва от рецидиви на болковите прояви.

В комплексната профилактика рационално може да се прилага мобилизационна и манипулацинна мануална терапия - 1-2 пъти годишно по 2-3 манипулации в рамките на 2-3 седмици. Това е една примерна схема , която може  да се коригира съобразно конкретните особености на всеки отделен клиничен случай.
Мануалната медицина умело и успешно се комбинира с лазерна терапия, съобразно индивидуалния лечебен план.