Тел: 0888471577
Работно време: 15:30ч - 18:30ч

Услуги

невролог - мануален терапевт

Мануална терапия

   Къде е мястото на мануалната медицина в лечението на болките в гърба? Мануалната медицина, е изградена чрез прицелна диагностика, функционална терапия, която чрез мобилизационни и манипулационни техники, повлиява обратимо нарушената ставна функция на гръбначния стълб и крайниците. Обектът на лечение е ставната дисфункция, която се проявява с ограничение в движенията и болка. Мануалната медицина бива подпомагана от съпътстващи медикаментозни, физикалнотерапевтични и рехабилитационни способи. Мануалната медицина се проявява като патогенетично лечение, защото ликвидира ставната дисфункция. Това води до излекуване на болката и възстановяване на подвижността на засегнатия участък от гръбначния стълб.

Вертебралните манипулации са основният, най-съществен и сложен метод на мануалната терапия. Те са неин синоним в областта на гръбнака. Тези манипулации се прилагат в областта на врата, гърба и кръста, където само едно движение на ръцете на лекаря е в състояние за кратко време да избави пациента от неговите страдания. Необходимо е да се знае, че тези манипулации са свързани с високо ниво на компетентност. Вертебралните манипулации по своята ефективност се сравняват с хирургическото лечение. Не без основание Lewit (1979,1981) нарича този метод „безкръвна хирургия”. Без съмнение мануалната медицина, прилагана по компетентен начин в рамките на академичната медицина, представлява изключително ценен метод, който идва от древността, обогатен от съвременната научна мисъл. При вертеброгенните заболявания на нервната система мануалната медицина често пъти е средство на избор, особено когато медикаментите са безпомощни да облекчат пациентите. Тази методика съчетава както сериозна теоретична подготовка, така и важни практически умения и клинична мисъл, като подлага на изпитание не само професионалната, но и цялостната личност на лекаря, който го прилага в областта на гръбначния стълб. Препоръчително е да се извършат 2-3 мануални манипулации в рамките на 10-12 дни, а за профилактика на болковите синдроми – 2-3 пъти годишно. Важно е да се отбележи, че мануалната терапия не е „чекръкчийство“ или „народна медицина“, макар и на пръв поглед да се виждат някои прилики. Тя е високо специализирана медицинска дейност, която има определени показания и противопоказания, а извършването й от неквалифицирани „лечители“, може да бъде дори опасно. За успешното й прилагане са необходими комплексни медицински познания и дългогодишен опит.